Fade Food

Organik Tarım

Organik (ekolojik)  Tarım ; Çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yapay girdileri kullanmadan (kimyasal gübre ve pestisit gibi) sürdürülebilir, toprak verimliliğini ve gıda güvenliğini esas alan alternatif tarım yöntemidir. Üretiminden tüketimine kadar her aşaması kontrollü ve yetkili kuruluşlar tarafından sertifikalı bir üretim şeklidir. 

Günümüzde bütün dünya  ülkelerinin de üzerinde durduğu önemli konulardan biri olan Organik Tarım Gelişmiş ülkelerin tüketicilerden gelen isteklerle Organik ürünlerine talepler  artış göstermektedir.

Fade Gıda olarak bizlerde bünyemizde Organik Tarıma büyük önem vererek yılların verdiği tecrübe ile artarak giden ivme ile bu pazarda devamlılığımızı korumaktayız.